Droga z prefabrykatów

Często podczas jazdy samochodem, a jeszcze częściej, gdy stoję w korku zastanawiam się jak można by ulepszyć drogi, po których się poruszamy. Z budowlanką mam wspólnego tyle, co z uprawą muchomorów, ale… i tak podzielę się jednym z ciekawszych rozwiązań, jakie mi wpadło do głowy. Dzisiaj drogi buduje się dwojako – albo po prostu wylewając asfalt, albo… po prostu wylewając cement. Ten koncept przedstawia coś pomiędzy i na dużo wyższym poziomie zaawansowania. Enjoy!

Koncept

Pomysł polega na budowaniu dróg z prefabrykatów (głównie nawierzchni, ale może to być też wszystko, co z drogą związane). Nie mają być to jednak seryjnie produkowane, identyczne materiały budowlane, a raczej unikatowe elementy, pasujące tylko w jedno, określone miejsce. Elementy takie powinny być umieszczane na betonowej warstwie podbudowy, która stanowi bazę pod całą układankę. Składanie nawierzchni przypomina trochę… puzzle, a umieszczanie znaków, pachołków, barierek… budowę z klocków lego. Daje to możliwość nie tylko łatwej wymiany dowolnego elementu, w przypadku uszkodzenia, ale i wykonanie ekspresowej modyfikacji wybranego odcinka trasy. Żeby jednak całość zagrała, wszystkie części powinny być idealnie wykonane i  spasowane. Pokażę jak to osiągnąć, zaczynając od etapu projektowania.

Proces projektowania zaczyna się od dokładnego, trójwymiarowego skanu terenu – jego topografii i struktury. Na podstawie tych danych tworzony jest trójwymiarowy model jezdni na całej długości trasy. Model taki jest następnie dzielony na model podbudowy i model nawierzchni. Model podbudowy przekształcany jest w plan, na bazie którego prowadzone będą prace budowlane, a model nawierzchni dzielony jest na jeszcze mniejsze elementy – nazwijmy je płytami. Każda, pojedyncza płyta ma swój unikatowy kod, co pozwala nadać jej odpowiedni kształt, przymocować odblask, czy wygrawerować oznakowanie. Płyty są drukowane i hartowane w warunkach fabrycznych, co sprawia, że precyzja ich wykonania, jak i trwałość są nieporównywalne do nawierzchni położonej w warunkach terenowych.

Struktura organizacyjna

Cały system opiera się na jednym centrum zarządzania, którego zadaniem jest koordynowanie prac i podejmowanie kluczowych decyzji.

Pod centrum zarządzania podlega szereg zespołów projektowych. Z każdym zespołem projektowym powiązana jest jednostka terenowa – skanująca i badająca teren, pozyskująca plany istniejącej zabudowy, współpracująca z władzami lokalnymi oraz podsyłająca sugestie i uwagi.

Finalnym elementem systemu są wysoce zautomatyzowane fabryki prefabrykatów. Dane płyt i innych elementów z zatwierdzonego projektu spływają do jednej z takich fabryk, a tam na ich podstawie drukowane są materialne obiekty.

Utrzymanie

Każdy obywatel może zgłosić uszkodzenie drogi poprzez stronę internetową, lub aplikację mobilną. Na miejsce wysyłana jest wtedy jednostka terenowa, która sprawdza faktyczny stan zniszczeń i decyduje które elementy układanki należy wymienić. Nawet w przypadku drobnego uszkodzenia, naprawa polega na wymianie całej płyty lub elementu. Zatwierdzone zlecenie trafia do fabryki, gdzie wytwarzane są zastępcze prefabrykaty. Trafiają one na miejsce docelowe i zostają ekspresowo wymienione przez ekipę budowlaną, nie blokując przy tym ruchu. Uszkodzone elementy wracają do fabryki, gdzie poddane zostają recyklingowi.

Co ciekawe, w przyszłości napraw będą mogły dokonywać autonomiczne roboty. To dlatego, że problem wymiany płyty lub elementu jest dużo prostszy do zaprogramowania, niż zrywanie i wylewanie asfaltu.